Γυναίκες

ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ            Γ779   3/8/1973

ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                     Γ2755    16/7/1979

ΖΕΛΙΟΥ ΛΗΔΑ                                    Γ822   8/2/1982