Διοικητικά όργανα

 BB tour de table

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος : Μπούρικας Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Παπαδημούλης Αλέξανδρος

Γ. Γραμματέας : Τσεσμετζίδου-Δαλαβίκα Δέσποινα

Ταμίας : Μπαμπούλη Σέβη

Έφορος υλικού - Δημόσιες Σχέσεις : Μπαμπούλη Μαρία

Προπονητές:

 Κώστας Δαλαβίκας