Διοικητικά όργανα

 BB tour de table

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος : Μπούρικας Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Παπαδημούλης Αλέξανδρος

Γ. Γραμματέας : Τζημαγιώργης Γεώργιος

Ταμίας :Σαργκάνης Χρήστος

Έφορος υλικού - Δημόσιες Σχέσεις : Κυριαζής Σωκράτης

Προπονητές:

Δέσποινα-Τσεσμετζίδου Δαλαβίκα 

Κώστας Δαλαβίκας